‌صندلی کارمندی مدل S31 صدفی استیل هامون

594,000 تومان

‌صندلی کارمندی مدل S31 صدفی استیل هامون، نشیمنگاه تشک کوچک گردان، دسته فلزی با رویه انتگرال، پایه فلزی پنج پر با روکش نیکل و کروم درجه یک، جکدار، طراحی مدرن

STH_C_H110STH_C_H110STH_C_H111STH_C_H111STH_C_H112STH_C_H112STH_C_H113STH_C_H113STH_C_H114STH_C_H114STH_C_H115STH_C_H115STH_C_H116STH_C_H116STH_C_H117STH_C_H117STH_C_H118STH_C_H118STH_C_H119STH_C_H119STH_C_H120STH_C_H120STH_C_H121STH_C_H121STH_C_H122STH_C_H122STH_C_H123STH_C_H123STH_C_H124STH_C_H124STH_C_H125STH_C_H125STH_C_H126STH_C_H126STH_C_H127STH_C_H127STH_C_H128STH_C_H128STH_C_H129STH_C_H129STH_L_H130STH_L_H130STH_L_H131STH_L_H131STH_L_H132STH_L_H132STH_L_H133STH_L_H133STH_L_H134STH_L_H134STH_L_H135STH_L_H135STH_L_H136STH_L_H136STH_L_H137STH_L_H137STH_L_H138STH_L_H138STH_L_H139STH_L_H139STH_L_H140STH_L_H140STH_L_H141STH_L_H141STH_L_H142STH_L_H142STH_L_H143STH_L_H143STH_L_H144STH_L_H144STH_L_H145STH_L_H145STH_L_H146STH_L_H146STH_L_H147STH_L_H147STH_L_H148STH_L_H148STH_L_H149STH_L_H149
پاک کردن
شناسه محصول: STH00009899 دسته: