‌صندلی کنفرانسی مدل SC712P نیلپر

970,000 تومان

صندلی کنفرانسی مدل SC721P نیلپر، ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺮوم-ﻧﻴﻜﻞ، دﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﺎ روﻳﻪ ﻓﻮم اﻧﺘﮕﺮال

a1010_چرم مشکیa1010_چرم مشکیa1011_چرم قهوه ای سوختهa1011_چرم قهوه ای سوختهa1012_چرم قهوه ای روشنa1012_چرم قهوه ای روشنa1013_چرم نارنجیa1013_چرم نارنجیa1014_چرم قرمزa1014_چرم قرمزa1016_چرم کرمa1016_چرم کرمa1017_چرم سورمه ایa1017_چرم سورمه ایa1018_چرم آبیa1018_چرم آبیa1019_چرم نقره ایa1019_چرم نقره ایa1020_چرم طوسی تیرهa1020_چرم طوسی تیرهa1021_چرم طوسی روشنa1021_چرم طوسی روشنa1022_چرم صورتیa1022_چرم صورتیa1023_چرم بنفشa1023_چرم بنفشa1024_چرم سبز تیرهa1024_چرم سبز تیرهa1025_چرم سبز روشنa1025_چرم سبز روشنa1026_چرم زرشکیa1026_چرم زرشکیb1010_پارچه مشکیb1010_پارچه مشکیb1011_پارچه قهوه ای سوختهb1011_پارچه قهوه ای سوختهb1012_پارچه قهوه ای روشنb1012_پارچه قهوه ای روشنb1014_پارچه قرمزb1014_پارچه قرمزb1015_پارچه نسکافه ایb1015_پارچه نسکافه ایb1016_پارچه کرمb1016_پارچه کرمb1017_پارچه سورمه ایb1017_پارچه سورمه ایb1018_پارچه آبی کاربنیb1018_پارچه آبی کاربنیb1020_پارچه طوسی تیرهb1020_پارچه طوسی تیرهb1021_پارچه طوسی روشنb1021_پارچه طوسی روشنb1024_پارچه سبز تیرهb1024_پارچه سبز تیرهb1026_پارچه زرشکیb1026_پارچه زرشکیb1027_پارچه بنفش تیرهb1027_پارچه بنفش تیره
پاک کردن

مشتریان گرامی، با توجه به دستور مقامات وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی، قبل از ثبت سفارش تماس بگیرید.

شناسه محصول: NIL00001132 دسته: