‌صندلی آزمایشگاهی صنعتی مدل SL206 نیلپر

500,000 تومان

صندلی آزمایشگاهی صنعتی مدل SL206 نیلپر، پنج پر فلزی با روکش کروم – نیکل، بدون دسته و پشتی، بالابر 12 سانتی متری

a1010_چرم مشکیa1010_چرم مشکیa1011_چرم قهوه ای سوختهa1011_چرم قهوه ای سوختهa1012_چرم قهوه ای روشنa1012_چرم قهوه ای روشنa1013_چرم نارنجیa1013_چرم نارنجیa1014_چرم قرمزa1014_چرم قرمزa1016_چرم کرمa1016_چرم کرمa1017_چرم سورمه ایa1017_چرم سورمه ایa1018_چرم آبیa1018_چرم آبیa1019_چرم نقره ایa1019_چرم نقره ایa1020_چرم طوسی تیرهa1020_چرم طوسی تیرهa1021_چرم طوسی روشنa1021_چرم طوسی روشنa1022_چرم صورتیa1022_چرم صورتیa1023_چرم بنفشa1023_چرم بنفشa1024_چرم سبز تیرهa1024_چرم سبز تیره
پاک کردن
شناسه محصول: NIL00002323 دسته: