میز کار گروهی و سایت

میز کار گروهی و سایت، مجموع میزهای نزدیک به هم با قابلیت تعامل بیشتر و نصب دیوایدر می باشد که علاوه بر نزدیکی کارکنان، فضایی خصوصی را برای آنها پدید می آورد.

هیچ محصولی یافت نشد.